Cena: 40 zł/kg

Śledź po wiejsku lekko marynowany w oleju.