Cena: 49 zł/kg

Śledź w oleju, kaparami, cebulką i ogórkiem.