Cena: 37 zł/kg

Śledź w oleju, kaparami, cebulką i ogórkiem.