Cena: 39 zł/kg

Śledź w oleju, kaparami, cebulką i ogórkiem.